ឥទ្ធិពលនៃការតុបតែងមុខមាត់

Share Button

បុរសអាស៊ីម្នាក់ គាត់មិនស្មានថា ការតុបតែងមុខមាត់ប្រែក្លាយមនុស្សម្នាក់ទៅជាមនុស្សថ្មីផ្សេងទៀត អញ្ចឹញសោះ។ គាត់ជាមនុស្សប្រុសទេ តែក្រោយពីតុបតែងខ្លួន ផាត់មុខ ផាត់មាត់ ពាក់សក់ គាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដ៏ស្អាតម្នាក់ ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលុងនឹងសម្រស់ សុប្បនិមិត្ត នេះ វាមិនគួរឲ្យជឿ ចំណាយពេលប្រហែលតែ ៣០នាទី ក្នុងការតុបតែង ហាក់ដូចជាក្លាយមុខមាត់ថ្មី ចូលក្នុងចំណោមគេចុះ ថែមទាំងទទួលបាននូវសេចក្តីស្នេហាថែមទៀតផង៕ប្រភពបានមកពី Asian makeover – Power of makeup man / Makeup

Share Button